Historia

Marken har varit kronomark under Strömsholms Slott och Stuteri med anor från Gustav Wasa. Ängarna betades av avelshästarna.

I slutet av 1930-talet styckades mark av till små självägande Per-Albingårdar.

Lindholmen var ursprungligen en mjölkgård.