Svenskt finullsfår

Finullsfåret är en skyddad lantras med mjuk ull; vit, svart eller brun. Tackorna är sävliga och sällskapliga. De får ofta tre eller fyra lamm, även fem och sex förekommer.

Lamm föds på våren och betar i naturreservaten med mammorna.