Etisk djurhållning

Gårdens människor, djur och natur är i balans.

Kunskap och omsorg ger medvetna val för miljön.

Djuren är födda på gården. Fodret är odlat här.

Även det friskaste djur kan bli krassligt.

Då är det bra att bo hos två veterinärer.