LAMM: LIVLAMM TILL SALU

Vi är Maedi-Visnafria (M3). Fotröta eller Haemonchus har aldrig påvisats.

Alla fåren har full härstamning i Elitlamm.

Vi säljer livdjur till dig som har PPN.

Finull: Vita och svarta lamm, födda i mars 2017. Troligen även en svart avelsbagge.

Ostfries/leicester eller ostfries/finull: Vita och svarta lamm. Födda i maj 2017. Troligen två svarta baggar, födda 2016.